กลับบ้านเกิดช่วงพักร้อน ชายหนุ่มนอกใจเพื่อนรักเมื่อครั้งยังเด็ก