การเดินทางไกลของครูหญิงและอาจารย์ใหญ่

ทัศนศึกษานำโดยอาจารย์ใหญ่ Akio และอาจารย์ Nanao Nakano ที่น่ารัก ระหว่างการเดินทางทุกอย่างเป็นเรื่องปกติจนกระทั่งครูรู้สึกว่าครูแตกต่างกันเล็กน้อย และเมื่อทั้งชั้นหลับไป ครูก็ล่วงเกินข่มขืนนานาโอะ ทำให้เธอไม่สามารถปฏิเสธได้ แต่เพราะเรื่องเซ็กส์ เธอจึงปฏิบัติตามอาจารย์ใหญ่ที่มีตัณหาผู้นี้และสัญญาว่าจะเลื่อนชั้นให้เข้าเรียนในโรงเรียน