กิโลวัตต์โศรกเศร้าโศกรู้สึกถึงความตื่นเต้นของการเข้าพักที่โฮสเทลทั่วโลก