ฉันพุ่งออกมาเป็นผีเสื้อ ฉันเกิดในปี 2000

ฉันพุ่งออกมาเป็นผีเสื้อ ฉันเกิดในปี 2000