ฉันเดี่ยวอย่างบ้าคลั่งหลังจากที่แต่ละนกฮูกปั๊ม-ดาวิลเหงียน