วัยรุ่นชอบนอกใจเพื่อนร่วมชั้นและครูที่มีหน้าอกใหญ่