เจ้านายตัณหาและภรรยาชู้

ไม ซึ่งทำงานเป็นเลขานุการในบริษัทเกี่ยวกับแฟชั่น มีความกังวลเกี่ยวกับนิสัยการล่วงละเมิดทางเพศของประธานสุงิอุระ อยู่มาวันหนึ่ง ไมและสุงิอุระตัดสินใจเข้าร่วมงานสังสรรค์ แน่นอน Sugiura บังคับให้เขาสวมชุดที่มีร่องลึก ใหม่ปฏิเสธที่จะแต่งกายอย่างจริงจังและสวมชุดลำลองเพื่อเข้าร่วมการชุมนุมทางสังคม

Related videos