เพื่อนบ้านขอให้ฉันซ่อมโทรศัพท์เมื่อสามีของเธอไม่แยแสและสิ้นสุด…