เพื่อนบ้านที่น่ารักเข้ามาผิดห้องที่ชายหนุ่มกำลังใคร่ครวญและตอนจบ…