เย็ดเพื่อนโรงเรียนเก่าของเธอขณะทำงานเป็นพยาบาลในโรงพยาบาล