FSDSS-077 ข่มขืนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในโรงแรม

การจะมีความก้าวหน้าในอาชีพในหัวใจกัปตันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยความสวยแบบนี้ เป็นแอร์โฮสเตส เธอจึงมั่นใจว่าจะได้สิ่งที่ต้องการ แต่สิ่งที่กัปตันต้องการไม่ใช่ความสวยแต่เป็นความสวยเซ็กส์ ความต้องการมากเกินไปทำให้เธอไม่สามารถให้โดยสมัครใจได้ดังนั้นกัปตันจึงเลิกสูบบุหรี่เพื่อข่มขืนเธอ